معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 

نشست مشترک رئیس و بازرسین اداره نظارت بر درمان معاونت درمان ، رئیس اتاق اصناف و رئیس صنف عینک سازان با حضورعینک سازان و اپتیومتریست های ( بینایی سنج ها ) سطح شهر در سالن حکمت دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید . در ابتدا گزارشی از بازدید بازرسین اداره نظارت معاونت درمان از مراکز عینک سازی سطح شهر توسط رئیس اداره نظارت بر درمان ارائه گردید.

در ادامه آخرین دستورالعملها و آئین نامه های وزارت بهداشت در خصوص ساخت و فروش عینک طبی جهت حضار قرائت گردید و در مورد مشکلات موجود در زمینه اخذ مجوز کسب و مشکلات عدم رعایت دقیق تمامی مفاد آئین نامه ها ، شفاف سازی امور مشترک از قبیل ساخت و فروش عینک طبی ، نحوه اخذ مجوزهای قانونی ( لزوم استعلام از معاونت درمان دانشگاه قبل از صدور مجوز عینک سازی توسط اتحادیه عینک سازان تجربی ) و همچنین راهکارهای برخورد قانونی با افراد فاقد مجوز در امور عینک سازی توسط اتحادیه عینک سازان و اتاق اصناف مورد بحث و تبادل نظر صورت گرفت.