معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 

جلسه هماهنگی و هم اندیشی آزمایشگاههای شهرستان با حضور قائم مقام معاون درمان و ریاست اداره نظارت بر درمان ، ریاست و کارشناس اداره امور  آزمایشگاهها ، کارشناس سازمان نظام پزشکی و مسئولین فنی آزمایشگاههای سطح شهر برگزار گردید . در این جلسه در مورد ضوابط تبلیغات ، دستورالعمل استانداردهای جدید آزمایشگاه ، مشکلات و چالش ها و ارتقاء کیفی آزمایشگاهها بحث و گفتگو صورت گرفت .

در ابتدای جلسه  آقای فاموری کارشناس اداره امور آزمایشگاهها در معاونت درمان ، از همکاری اعضاء جلسه با ممیزین نظارت بر درمان و ارتقاء استانداردهای آزمایشگاه و انجام کنترل کیفی بخش میکروب شناسی طبق آخرین چک لیست آزمایشگاه مرجع سلامت قدردانی نمود. در ادامه ضوابط مربوط به تبلیغات آزمایشگاههای تشخیصی ، طبی بالینی و تشریحی به مسئولین فنی آزمایشگاهها ابلاغ گردید. و در مورد ابهامات موجود بحث و گفتگو صورت گرفت. این جلسه مصوباتی نیز در بر داشت.

از جمله مقرر گردید متدهای آزمایشگاه در انجام آزمایشات هورمون شناسی و تومور مارکرها جهت اطلاع پزشکان معالج در برگه جواب آزمایشات ذکر گردد.