معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 

در جلسه هماهنگی اداره نظارت معاونت درمان که با حضور خانم دکتر پور منتصری قائم مقام معاونت درمان ، خانم دکتر قدرتی مدیر درمان ، رئیس اداره نظارت و کارشناسان این اداره حضور داشتند ، خانم میرزازاده کارشناس مسئول اداره نظارت ، ضمن تشکر از نظارت دوره اول کارشناسان نظارتی در سال 97 ، از آغاز دوره دوم نظارت با اهداف بررسی تعرفه های مصوب ، رضایتمندی و ارائه خدمات استاندارد مراقبتی خبر دادند.ایشان افزودند طبق سیاست قبلی اداره نظارت و علیرغم بازدیدهای هفتگی ، در ادامه به صورت فصلی هم از کلیه مراکز تحت پوشش ، بازدید مجدد به عمل می آید.

ایشان همچنین درخصوص  ثبت الکترونیکی گزارشات و صورتجلسات بازدیدهای انجام شده به صورت آنلاین وهفتگی در سامانه اداره نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت مطالبی را ارائه دادند.

در ادامه کارشناسان اداره نظارت به بحث و تبادل نظر مبنی بر ابلاغ روش جدید نظارت توسط اداره نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت پرداختند . و در پایان پاورپوینتی در خصوص روش تنظیم گزارش ممیزی ، بررسی موارد از لحاظ نگارش قانونی ، روش حضور کارشناسان نظارت جهت بازدید و تهیه گزارشات نظارتی توسط کارشناس اداره امور آزمایشگاهها ارائه گردید.