معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 

در نشستی که با حضور مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده و اعضای شورای  امور زنان و خانواده در دانشگاه برگزار گردید ، در خصوص چگونگی برگزاری هفته سلامت بانوان تصمیماتی اتخاذ گردید.

 

این نشست مصوباتی از جمله: برگزاری پیاده روی، برگزاری همایشی در راستای سلامت زنان با همکاری متخصصین محترم آنکولوژی و روانپزشکی و ... در پی داشت.