معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

در راستای برنامه های عمرانی حوزه معاونت درمان ، تیم نظارتی معاونت درمان از ساختمان کلینیک ویژه و روند ساخت آن بازدید به عمل آوردند. لازم به ذکر است این پروژه در آینده ای نزدیک جهت رفاه حال شهروندان گرامی افتتاح می گردد.