معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 

کمیته مشترک درمان و آموزش پزشکی با حضور معاون درمان و معاون آموزش دانشگاه و مدیر گروههای بالینی در محل معاونت درمان برگزار گردید . در این جلسه دکتر پزشکی معاون درمان بر استمرار برگزاری جلسات درون گروهی به منظور پایش بسته های طرح تحول سلامت واجرای بهینه آن و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات به مردم توسط متخصصین  تاکید نمودند.ایشان ضمن ارائه چک لیست های پایش مبتنی بر عملکرد متخصصین در چهار حیطه درمانی ، آموزشی ، فرهنگی و پژوهشی ، خواستار اطلاع رسانی به سایر متخصصین و نظارت مستمر بر حسن اجرای آن شدند.

همچنین دکتر کوهپایه معاون آموزشی از راه اندازی سامانه ارزشیابی بالینی با قابلیت بارگزاری در تلفن همراه  و سایت دانشگاه به منظور افزایش دقت و سرعت در امر ارزشیابی دانشجویان خبر دادند و خواستار همکاری بیشتر مدیر گروههای بالینی با متخصصین علوم پایه در ارتقاء امر آموزش پزشکی شدند.در پایان در راستای تحقق برنامه تحول سلامت و پایش بسته های مقیمی و ارتقاء کیفیت ویزیت و کسب رضایت ارباب رجوع ، از جناب آقای دکتر محمد جمالی متخصص محترم جراحی مغز واعصاب تقدیر و تشکر به عمل آمد.