معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 کمیته هماهنگی درمان با حضور معاون درمان ، روسای بیمارستانها و رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی  و کارشناسان ستادی و بیمارستانی در محل معاونت درمان برگزار گردید. در این جلسه دکتر پزشکی معاون درمان ضمن گرامیداشت هفته دولت خدمت رسانی به مردم را از اولویت های کاری درمان دانستند .در ادامه  مشکلات اورژانس بیمارستانی و پیش بیمارستانی مورد بررسی قرار گرفت.این جلسه مصوباتی نیز داشت از جمله بازدید میدانی از روند پیشرفت ساختمان در حال احداث اورژانس در هفته آینده، استمرار و دقت هرچه تمام کارشناسان اداره نظارت و روسای بیمارستانها در نظارت بر برنامه های طرح تحول سلامت (مقیمی ، ارتقاء ویزیت ، هتلینگ و .. ) در جهت کسب رضایتمندی مردم و ارتقاء ارائه خدمت به ایشان و ....