معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جلسه شورای هماهنگی پرستاری در تاریخ 31/5/96 ساعت 8 صبح در سالن اجتماعات معاونت درمان با حضور رئیس اداره پرستاری و رئیس دانشکده پرستاری و مترون های بیمارستان ها و نیز کارشناسان اداره پرستاری برگزار شد . در این جلسه فرم گزارش پرستاری و اولویت های پژوهشی در حیطه پرستاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.