معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

   کمیته هماهنگی درمان با حضور معاون درمان ، معاونت توسعه و اداره تجهیزات پزشکی در محل معاونت درمان برگزار گردید. در این جلسه تامین تجهیزات پزشکی بخش غربالگری و تشخیص زود هنگام سرطان و اتاق عمل اورژانس مورد بررسی قرارگرفت . شایان ذکر است به حول و قوه الهی بخش غربالگری در هفته دولت راه اندازی خواهد شد.