معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

باسمه تعالی

اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده  هفتمین دوره انتخابات هئیت مدیره نظام پزشکی شهرستان فسا

مطابق  ماده 16 آیین نامه اجرایی هفتمین دوره انتخابات سازمان محترم نظام پزشکی و به استناد نامه شماره 740-10-د-پ-ف مورخ 10/4/96 رئیس محترم هیات نظارت هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی شهرستان فسا ، اسامی و مشخصات داوطلبین تایید صلاحیت شده به شرح ذیل اعلام می گردد. لازم بذکر است داوطلبین می توانند از تاریخ 19/4/96 لغایت 28/4/96 جهت تبلیغات داوطلبی خود  اقدام نمایند.  

ردیف

گروه داوطلبی

نام و نام خانوادگی

شماره نظام پزشکی

1

 

 

گروه پزشکان

دکتر عبدالعلی پاکدامن

49115

2

دکتر مرتضی رزم آهنگ

26840

3

دکتر بهزاد پورداراب

77232

4

دکتر عبدالرحیم منتشر

37273

5

دکتر ارسطو صالح زاده

86550

6

دکتر سیاوش مرادی

60391

7

دکتر محمد شکوهیان

95207

8

دکتر غلامعباس شرفی

87248

9

گروه دندانپزشکان

 

دکتر ابراهیم هاشمی خانی

28896

10

گروه داروسازان

دکتر فرداد فیروزی

17153

11

دکتر کریم بیدکی

9587

12

 

گروه آسیب شناسی و علوم آزمایشگاهی

دکتر علی صفری

80904

13

دکتر سیدجواد موسوی

101616

14

دکتر محمدحسن مشکی باف

1404

15

گروه مامایی

 

نادره اشکان

3013

16

گروه لیسانسیه های پروانه دار

گروه پزشکی

کیوان خادمی

313

17

حمیدرضا حق جو

907

 

                                                                                               دکتر بابک پزشکی

                                                                  رئیس هیات اجرایی هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی

                                                                      دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی و درمانی فسا