معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

کمیته طرح ملی مدیریت درمان سکته حاد قلبی (طرح ملی 247) در تاریخ 96/3/30  به ریاست جناب آقای دکتر پزشکی در معاونت درمان برگزار گردید. این جلسه هشت مصوبه در پی داشت ، در این جلسه جناب آقای دکتر پزشکی بر روند صحیح اجرای طرح و همچنین تلاش مضاعف برای اجرای آن تاکید نمودند و اعضاء را موظف به پیگیری مصوبات در حداقل زمان نمودند.