معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

دکتر پزشکی معاون محترم درمان با عنایت به رسالت دانشگاه علوم پزشکی در ارائه خدمت با کیفیت به مردم در جهت کسب رضایتمندی ایشان از صاحبین فرآیند خواستند تا در سایه همکاری و همدلی در تحقق اهداف زیر تلاش نمایند. 

1 – استقرار فرایند ارجاع با قابلیت ثبت دریافت ارجاع و باز خوارند

2 – ایجاد امکان کنترل ارجاع صحیح بیماران

3 – امکان سیاست گذاری ، مدیریت اطلاعات و گزارش گیری مرتبط با مراحل ارجاع

4 – ایجاد سامانه ای مدیریتی برای دسترسی به اطلاعات سامانه های سطح 1 و 2 و 3 و سامانه مدیریت ارجاعات درمان بیمه شدگا ن

5 – ادغام برنامه های نوین سلامت در نظام بهداشت به منظور مدیریت بیماریهای غیر واگیر Irapen و اهمیت ایجاد نظام ارجاع برای بیماران غربال شده سرطان در مراکز بهداشتی و موارد پیشرفته بیماری های قلبی عروقی و دیابت ارجاعی از این مراکز