معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

به همت واحد امور مامایی و سلامت مادران معاونت درمان و در راستای کاهش مرگ مادران با علت بیماریهای قلبی و ترومبو آمبولی، کنفرانس یک روزه ای به منظور معرفی دستورالعمل های مذکور در تاریخ 31/2/96 در سالن نحوی دانشگاه برگزار گردید.در ابتدا توسط سرکار خانم دکتر کوکبی مدیر گروه زنان و زایمان اهمیت موضوع بیان گردید.سپس جناب آقای دکتر احمدی آسور متخصص محترم قلب و عروق و سرکار خانم دکتر خزاعی متخصص محترم زنان و زایمان جهت پزشکان خانواده ، پزشکان متخصص ، ماماها و پرستاران و ... در خصوص پیشگیری از ترومبوآمبولی و بیماریهای قلبی در بارداری و زایمان مطالب خود را ارائه نمودند.