معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

در راستای مصوبه کمیته طرح ملی 724 در فروردین ماه، جلسه آموزشی سکته حاد مغزی (طرح ملی 724) با مشارکت معاونت های بهداشت و درمان روز یکشنبه مورخ 30/2/96 با حضور کلیه کارشناسان معاونت بهداشت برگزار گردید. این جلسه  توسط سرکار خانم دکتر شعبانی متخصص محترم نورولوژی به منظور آگاهی دادن به کلیه پرسنل بهداشتی و در نهایت آگاهی دادن گسترده به مردم جهت شناسایی علایم بیماری سکته حاد مغزی و مراجعه فوری به پزشک و جلوگیری از عوارض آن  در سالن حکمت یک برگزار گردید.