معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

کارگاه آموزشی سامانه آیداتیس در جهت آشنایی پرسنل مراکزدرمان سوء مصرف مواد شهرستان  ، در مورخه یکشنبه 24/2/96 در سالن معاونت درمان برگزار گردید. در این جلسه آموزشها و نکات لازم در خصوص این سامانه آموزش داده شد.