معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 صبح امروز جناب آقای دکتر پزشکی معاونت محترم درمان به همراه رئیس اداره نظارت و اعتباربخشی،مدیر خدمات پرستاری دانشگاه  و کارشناس مسئول اعتباربخشی در مراسم جشن روز جهانی تالاسمی در بیمارستان دکتر علی شریعتی شرکت نمودند. آقای دکتر پزشکی ضمن تبریک روز جهانی تالاسمی و تشکر و قدردانی از صبر و حوصله بیماران تالاسمی  ،  نسبت به ارتقای فضای فیزیکی ، حضور پزشکان متخصص و فوق تخصص مرتبط در درمانگاه، اختصاص تجهیزات مناسب در درمانگاه تالاسمی ابراز خرسندی نمودند.