معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جلسه کمیته طرح ملی 247 با حضور معاون محترم درمان ، هماهنگ کننده طرح در معاونت درمان ، رئیس بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) و، مسئول طرح در بیمارستان آقای دکتر ولی زاده و کلیه مداخلین در محل معاونت درمان برگزار گردیدو مصوباتی در پی داشت.