معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

عصر دیروز 23/1/1396دکتر پزشکی معاون درمان دانشگاه به همراه کارشناسان اداره نظارت به طور سرزده از مطب متخصصین و پزشکان عمومی در سطح شهر بازدید نمودند.

دراین بازدید دکتر پزشکی از پزشکان خواستند تا با رعایت تعرفه ها و مدت زمان ویزیت استاندارد و رعایت آیین نامه ها در کسب رضایت مردم کوشا باشند.ایشان از نزدیک به صحبت ها و خواسته های مردم و مراجعین گوش نمودند.

دکتر پزشکی تاکید نمودند؛ استمرار نظارت ها بر موسسات و مطب های سطح شهرستان و دقت در امر نظارت از اولویت های معاونت درمان در سال 96 به منظور ارتقای کیفیت ارائه خدمت به مردم می باشد.