معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 جلسه استقرار سامانه کشوری رسیدگی به شکایات مردمی (سامانه 190) با حضور آقای دکتر آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت به صورت وب کنفرانس در روز شنبه 28/12/1395 به طور همزمان در سراسر کشور برگزار گردید.در این جلسه  که رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی  فسا و مدیر درمان و کارشناسان مربوطه شرکت داشتند ، پیرامون یکسان سازی و پاسخگوئی به شکایات مردمی در وزارت بهداشت و هدایت شکایات از طریق سامانه به ستاد هدایت اورژانس ها مطالبی ارائه گردید.