معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 کلاسهای آموزشی ویژه گروه علوم آزمایشگاهی توسط اداره امور آزمایشگاههای معاونت درمان در چند دوره در محل بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) برگزار گردید.آقای فاموری کارشناس امور آزمایشگاه معاونت درمان در این خصوص گفت:

این اداره در سه ماهه چهارم امسال ، اقدام به برگزاری 6 عنوانکلاس آموزشی توسط اساتید این رشته، جهت آزمایشگاه های تحت پوشش دانشگاه اعم از دولتی و خصوصی نموده است.

متذکر می گرددتاکنون 4 عنوان از کلاس ها برگزار گردیده و 2 عنوان دیگر در هفته جاری برگزار می گردد.

کلاسها با عناوین    کنترل کیفی دستگاه های اتوآنالیزر ،کنترل کیفی دستگاه های سل کانتر ، آشنایی با اصول PCR مستند سازی در آزمایشگاه، بانک خون ، اصول الایزا می باشند.