معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

آنان که شکفتن گلسار لبخند را بر لبان غنچه های رنجور نومید دیده اند و آنان که گلبرگ های شقایق را در دشت های دور و از برف سپید شوق و امید بوئیده اند، تو را همپای پهنای آسمان ها و امن جای ساحل دریاها می شناسند، آنگاه نمی دانستند که با کدامین زبان سپاست گویند و کدامین دستان التماس را به دعایت بردارند.

ماه مارس ماه جهانی مددکاری اجتماعی و همچنین ۲۱ مارس “روز جهانی مددکاری اجتماعی” مصادف با اولین روز فروردین ماه سال ۹۶ را به مددکاران پر تلاش و دلسوز این دانشگاه و جامعه مددکاران اجتماعی ایران تبریک عرض می نماییم.