معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

در این جلسه که به همت معاونت درمان و مرکز فوریت پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا در سالن نحوی برگزار گردید. جناب آقای نیکبخت کارشناس EOC و ارتباطات رادیویی به آموزش امداد هوایی و اصول ایمنی  برای افراد صاحب فرایند – مدیران ارشد و سوپروایزرهای بالینی – مسئولین بخش های درمانی و کارشناسان ستاد معاونت درمان و پرسنل اورژانس 115 پرداختند.

لازم بذکر است نقاط مناسب فرود بالگرد در شهرستان فسا برای مواقع مورد نیاز امداد هوایی مشخص گردید.