معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

در جلسه آموزشی انقلاب اسلامی،منزلت زن،تحکیم بنیان خانواده و سبک زندگی ایرانی و اسلامی که توسط مسئول کمیسیون امور بانوان درسالن نحوی برگزار گردید،مدرس این جلسه آقای دکتر اجاقی ضمن تشریح سبک زندگی اسلامی و ایرانی مهمترین نکته اصلاح سبک زندگی بشری ، باور داشتن به نگاه توحیدی و جایگاه انسانی در نظام آفرینش دانستند.