معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

به همت مدیر خدمات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا سرکار خانم کریمی ، همایش صلاحیت حرفه ای با حضور حداکثری پرستاران شاغل در حوزه درمان دانشگاه برگزار گردید.خانم کریمی در ابتدای همایش به موارد زیر اشاره نمودند:

ارائه تاریخچه مربوط به پیگیری های صلاحیت حرفه ای از 60 سال پیش و در سالهای اخیر ،تاکید بر استقرار نظام تعیین صلاحیت حرفه ای  درمورد دانش آموختگان سلامت به عنوان یک سیاست اصلی در نقشه جامع علمی سلامت در سال 1388 و تاکید وزیر محترم بهداشت از ایام نوروز سال 93 در این راستا ،و اشاره به نامه معاونت محترم پرستاری با موضوع آئین نامه پروانه صلاحیت حرفه ای پرستاران در آخرین روز فروردین ماه 95به وزیر محترم بهداشت و درمان و تایید آئین نامه توسط ایشان در هشتم اردیبهشت 95.

وی در ادامه به ضرورت واهمیت این بحث پرداختند:

بحث صدور پروانه صلاحیت حرفه ای از چند جنبه دارای اهمیت است:

1-هدف اصلی حفظ حقوق مردم و دفاع از عموم جامعه با کسب اطمینان از ارائه مراقبتهای پرستاری ایمن و علمی است.

2-جامعه پرستاری ایران علیرغم درک برخی محدودیت های ناش ی از صدور پروانه و افزایش نظارت بر مراقبتها داوطلبانه وارد این حوزه شده اند.

3-همزمانی این موضوع با طرح تحول نظام سلامت موجب شده است که آن را درراستای ارائه مراقبتهای با کیفیت و مطلوب بدانیم.

4-اهمیت این اقدام تشکیل یک بانک اطلاعاتی جامع و کامل در مورد تعداد ، تناسب ، پراکندگی جغرافیایی و همچنین وضعیت اشتغال پرستاران است که برای برنامه ریزیهای کلان نیروی انسانی بسیار مفید است.

درادامه مدرسین همایش سرکارخانم دکتر ثابت و آقای امیرخانی به ارائه تاریخچه صلاحیت حرفه ای در دنیا - تعالی حرفه ای -تاییدات اخذ پروانه و شاخص های صلاحیت حرفه ای پرستاری پرداختند.

در اثنای همایش سه پروانه صلاحیت حرفه ای توسط معاون درمان آقای دکتر پزشکی ،مدیر درمان ، رئیس دانشکده پرستاری ، مدیر خدمات پرستاری دانشگاه به سه نفر از پرسنل پرستاری بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) اهدا گردید.