معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

در تاریخ 30/11/95 با حضور معاونت محترم درمان جناب آقای دکتر پزشکی و رئیس اداره نظارت و اعتباربخشی جناب آقای زراعتکاران و کارشناس مسئول اعتباربخشی سرکار خانم مرادی بازدیدی  از بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) به صورت سر زده  از بخش های  اورژانس داخلی جراحی و postccu انجام شد. همچنین ایشان از بیماران اعزامی استهبان که بنا به ضرورت ستاد  بحران استان به این بیمارستان منتقل شده بودند دیدن کردند و خوشبختانه تمامی بیماران  مورد بازدید، از روند درمان در بیمارستان ابراز رضایتمندی کردند.