معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

کمسیون ماده 31 معاونت درمان در مورخه سه شنبه 19/11/95 به ریاست جناب آقای دکتر پزشکی و با حضور اعضاء کمسیون در محل معاونت درمان برگزار گردید.

رحیمی دبیر کمسیون ماده 31 عنوان نمود: ضمن بررسی وضعیت مراکز درمان سوء مصرف مواد مصرف مواد در سطح شهرستان گزارشی از وضعیت استقرار سامانه ثبت اطلاعات مراکز درمان سوء مصرف مواد (آیداتیس) ارائه شد.

 از مصوبات این کمسیون می توان به قرار دادن بیماران مراکز ترک اعتیاد دولتی تحت پوشش بیمه سلامت، تعیین وضعیت  دارویی بیماران در مراکز، برگزاری دوره های آموزشی جهت پرسنل مراکز خصوصی و دولتی، پیگیری جهت فعالیت و ارتقاء مرکز Dic  معاونت بهداشتی نام برد.

رحیمی افزود مقرر گردید جلسه بعدی کمسیون ماده 31 در اسفند ماه 95 در محل معاونت درمان برگزار گردد.