معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

سومین جلسه هماهنگی برگزاری جشن پرستاری در تاریخ 3/11/95با حضور رئیس دانشکده پرستاری ، مدیر خدمات پرستاری ، مدیران روابط عمومی دانشگاه و بیمارستان در سالن جلسات معاونت درمان برگزار گردید.در این جلسه نامه وزارتخانه قرائت گردید و برنامه ریزی های لازم جهت اجرای بندهای نامه اتخاذ شد و مسئولان ذیربط نیز مشخص گردید.