معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

به عنوان بخشی از فعالیت های بین الملل سازی دانشگاه ،تمامی فایل های دوزبانه فارسی و انگلیسی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) در یک بازه زمانی چند ماهه توسط عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه مورد ویرایش فنی قرار گرفت.

در جلسه امروز چهارم بهمن ماه 1395 با حضور معاون محترم درمان دانشگاه ، معاون محترم آموزشی ، معاون محترم پژوهشی ، روسای بیمارستان ها و مدیر گروه زبان انگلیسی ، فرمهای ویرایش شده که در قالب Word و Pdfتهیه شده اند ، به همکاران محترم ارائه گردید .مقرر گردید این فرمها به جای فرمهای مورد استفاده فعلی ، چاپ و در اختیار همکاران محترم بیمارستان قرار گیرد.