معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جلسه بررسی نامه ابلاغ شاخص های ملی پرستاری در بالین ،با حضور مدیران پرستاری دانشگاه و بیمارستانها، رئیس دانشکده پرستاری ،کارشناسان اعتباربخشی معاونت درمان و بیمارستانها ، کارشناس آموزش حوزه پرستاری دانشگاه  و سوپروایزرهای آموزشی بیمارستانها روز چهارشنبه 28/7/95 از ساعت 14 13 در سالن اجتماعات معاونت درمان برگزار گردید.

در این جلسه با تاکید بر پیگیری و اقدام از سوی مدیر خدمات پرستاری دانشگاه در این راستا، پیرامون اقدامات انجام شده و اقدامات لازم قابل پیگیری بحث و بررسی صورت گرفت.