معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 کارشناسان مدیریت فناوری واطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی فسا در پنجمین همایش ملی ارتقاء مدیریت اطلاعات سلامت و اولین همایش ملی فناوری اطلاعات سلامت تبریز در تاریخ 95/6/31و95/7/1 با ارائه مقاله در قالب پوستر در خصوص اهمیت یکپارچه سازی سیستم های اطلاعات سلامت در اجرای طرح تحول نظام سلامت ،حضور فعال داشتند.