معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

در راستای اجرای برنامه نظام تحول سلامت (ترویج زایمان طبیعی )همایش فرهنگ سازی و ترویج زایمان طبیعی وگردهمایی مادران باردار روز شنبه مورخ 27/6/95از ساعت 9الی 12 در سالن بعثت دانشگاه برگزار گردید.

در این همایش بیش از 200نفر از مادران باردار به همراه همسرانشان وجمعی از پرسنل بیمارستان ،دانشگاه و مراکز بهداشتی شرکت نمودند.

این جلسه با سخنرانی جناب آقای دکتر ضیائی معاون درمان آغاز گردید. سرکار خانم دکتر کوکبی و خانم دکتر احمدی متخصصین زنان و زایمان ، جناب آقای دکتر همایونفر پزشک تغذیه و سرکار خانم دکتر احمدی پزشک متخصص بیهوشی سخنرانان این همایش بودند که مطالب آموزشی پیرامون مزایای زایمان فیزیولوژیک ، زایمان بدون درد ، مشکلات سزارین ،آشنایی با تغذیه صحیح حین بارداری و ...ارائه نمودند.