معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 به مناسبت روز بزرگداشت حکیم بوعلی سینا و روز پزشک ،پرسنل ستادی معاونت درمان از خانم دکتر قدرتی مدیر درمان و آقای دکتر ضیائی معاون درمان تقدیر و تشکر بعمل آوردند.