معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

کمیته طرح ملی 724(طرح ملی مدیریت درمان سکته های حاد مغزی)باحضورمعاون درمان ،مدیر گروه مغز و اعصاب ،دبیر کمیته در معاونت درمان و مسئولین مربوطه در بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)درسالن جلسات معاونت درمان در تاریخ 31/5/95 برگزار گردید.و مباحث زیر دراین جلسه مطرح وبررسی گردید:

1-نیازهای آموزشی این طرح

2-تشکیل جلسه با کلیه مرتبطین طرح

3-پیگیری تجهیزات لازم و....