معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری جلسه بررسی راه اندازی کلینیک نازایی با حضور معاون درمان ،کارشناسان مدعو در این حوزه ،مدیر گروه زنان و زایمان ،دکترای علوم جنین شناسی دانشگاه و کارشناس امور مامایی معاونت درمان در تاریخ 30/5/95 در سالن جلسات معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید.