معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

کمیته طرح 247(طرح ملی مدیریت درمان سکته های حاد قلبی) با حضور معاون درمان ،اینترونشنیست ها و مسئولین مربوطه در بیمارستان ولی عصر(عج) درتاریخ 30/5/95 در سالن جلسات معاونت درمان برگزار گردید. در این جلسه در مورد موضوعات زیر بحث و تبادل نظر صورت گرفت:

1-لزوم بررسی موارد تاخیر در فرآیند انجام طرح 247در کمیته بیمارستانی

2-بررسی مشکلات تهیه تجهیزات با توجه به تاخیر پرداخت ها از سوی بیمه ها

3-اضافه نمودن نیروی پرسنلی به کت لب

4-اطلاع رسانی ارائه خدمت در فسا به بیماران قلبی با نامه نگاری به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

5-دعوت ازمتخصصین بیمارستانهای همجوار و توجیه روال ارائه خدمت در راستای طرح 247 و....