معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

در روز سه شنبه مورخه 19/5/95 كمیته تخصصی درمان و باز پروری با حضور اعضاء کمیته در سالن روزبهان دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه ضمن بررسی مصوبات جلسات قبل در خصوص مسائل و مشكلات حوزه درمان و باز پروری اعتیاد به مواد مخدر بحث و بررسی شد ضمن اینكه نماینده محترم معاونت بهداشتی ،معاونت غذا و دارو و معاونت درمان دانشگاه و همچنین نمایندگان سایر ادارات عضو كمیته گزارش عملكرد 3 ماهه اول 95 را ارائه نمودند. در این جلسه مقرر گردید دانشگاه علوم پزشكی نسبت به معرفی مدرس جهت برگزاری كارگاه آموزشی به سایر ادارات اقدام نماید. 2 –مقرر گردید كارگروه مسمومیت با سرب در معاونت درمان دانشگاه برگزار گردد.