معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

در راستای طرح تحول نظام سلامت ،جلسه بررسی نحوه اجرای آیین نامه تاسیس مرکز مشاوره وارائه خدمات پرستاری در منزل ، با  ریاست سر کار خانم کریمی مدیر خدمات پرستاری در تاریخ 10/5/95در سالن اجتماعات معاونت درمان و با حضور مسئول اداره نظارت بر درمان وصدور پروانه وکارشناسان مربوطه تشکیل گردید.

در این جلسه آیین نامه ابلاغی مورد بررسی قرار گرفت ومصوباتی از قبیل  نحوه تبلیغات در جامعه پرستاری ومردم ،ابلاغ آیین نامه به متقاضیان وثبت نام و...در برداشت.آیین نامه ابلاغی در سایت معاونت درمان در قسمت آیین نامه ها موجود می باشد.