معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جلسه پایش برنامه عملیاتی معاونت درمان با حضور دكتر ضیایی(معاون درمان) ، روسای بیمارستان ها ،رئیس مركز فوریت های پزشكی و كارشناسان معاونت درمان در سالن اجتماعات معاونت درمان برگزار گردید.

ابتدا گزارشی از پیشرفت برنامه عملیاتی در 3 ماه اول سال ارائه گردید سپس نشانگرهای برنامه ها در تیرماه و مستندات مورد كارشناسی قرار گرفت.

دكتر ضیایی معاون درمان بر اجرای دقیق برنامه های  عملیاتی تاكید فرمودند و از همه افراد شركت كننده در جلسه خواستند تا جهت تحقق برنامه ها تلاش نمایند.