معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

نشست ماهیانه مدیر پرستاری دانشگاه و مدیران پرستاری بیمارستانهای تابعه دانشگاه با بررسی مواردی همچون:

،Case method ،I shift برنامه عملیاتی ،تكرار برگزاری كلاسهای آموزشی سكته های قلبی و مغزی و تقویت ارتباط با بیمار و ..... در سالن جلسلت معاونت انجام و مصوباتی در پی داشت.