معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

سمینار آموزشی یك روزه با عنوان «روانشناسی و اعتیاد» در مورخه دوشنبه 4/5/95 در سالن نحوی دانشگاه بر گزار گردید. در این سمینار آموزشی كه جهت پزشكان روانشناسان و مددكاران اجتماعی برگزار شده بود سركار خانم دكتر هدایتی و خانم دكتر معتضدیان  (روانپزشك) افراد شركت كننده را با اصول انگیزشی و روانشناسی اعتیاد ،خانواده درمانی و گروه درمانی آشنا نمودند.