معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

باتوجه به اهمیت نظام مراقبت سلامت ،دستورالعمل كشوری بیماری تب خونریزی دهنده كریمه كنگو جهت اطلاع عموم وبهره برداری گروههای مراقبت سلامت اعلام می گردد.

پیوست ها:

dastooramal fever.pdf حجم فایل:7.04 مگابایت