معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جلسه توجیهی ثبت آمار موارد خودكشی، با حضور سركار خانم دكتر معتضدیان مدیر محترم بخش اعصاب و روان و مدیران و پرسنل اورژانس، بیمارستان و معاونت بهداشتی و معاونت درمان در تاریخ 21/4/95 در محل معاونت درمان برگزار گردید. در این جلسه به بررسی بروز شیوه های خودكشی در بین افراد و همچنین نحوه ثبت موارد اقدام بر خودكشی در بیمارستان مباحثی مطرح شد و مقرر گردید ضمن برگزاری كارگاه آموزشی جهت پرسنل بیمارستان نحوه صحیح ثبت آمار و موارد اقدام به خودكشی آموزش های لازم داده شود.