معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جلسه مشترك معاونت درمان و معاونت آموزشی با مدیر گروههای محترم آموزشی باحضور آقای دكتر عسكری ریاست دانشگاه ،آقای دكتر ضیائی معاون درمان ،آقای دكتر كوهپایه معاون آموزش ومدیرگروههای آموزشی در تاریخ یكشنبه 20/4/95 در محل معاونت درمان برگزار گردید. در این جلسه كه با حضور اكثریت مدیر گروههای محترم آموزشی برگزار گردید در خصوص چك لیست نظارتی معاونت درمان از پزشكان متخصص و نحوه عملكرد ایشان توضیحاتی توسط معاونت درمان ارائه گردید و سپس جناب آقای دكتر كوهپایه در خصوص نحوه تجویز آنتی بیوتیك های گران قیمت و فرآیند تجویز آن توضیحاتی ارائه نمودند. و درپایان جلسه جناب آقای دكتر عسكری در خصوص نظارت بیشتر مدیران گروه و متخصصان بر نحوه پوشش و عملكرد دانشجویان توضیحاتی را ارائه نمودند در پایان بر متناوب بودن جلسات جهت تعامل بیشتر تاكید گردید.