معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

در راستای طرح 247(طرح مدیریت درمان سكته حاد قلبی )درتاریخ 23/3/95جلسه ای دربخش آنژیوگرافی بیمارستان باحضور آقای دكتر ولی زاده اینترونشنیست وآقای سرسبز مسئول بخش وخانم كریمی هماهنگ كندده طرح در معاونت درمان برگزار گردید.ودراین جلسه حاضرین به بررسی عملكرد و مشكلات طرح دربیمارستان ولی عصر(عج)پرداختند.