معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

به همت مدیریت خدمات پرستاری دانشگاه ،اولین جلسه توجیهی و آموزشی Cese Method (مراقبت موردی ) و پرداخت مبتنی برعملكرد بر اساس آن،با ارائه خانم كریمی مدیر خدمات پرستاری دانشگاه ،و با حضور مترون و كلیه سرپرستاران بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)درسالن جلسات بیمارستان برگزارگردید.و درپایان به سوالات حاضرین پاسخ داده شد.