معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

آقای محمد رحیمی كارشناس بهداشت روان معاونت درمان در خصوص تاثیر روزه بر روان گفت :

ازعبادت های مهمی كه انسان را در خودسازی و تزكیه و تهذیب نفس یاری می دهد، «روزه» است.

روزه ماه رمضان از برنامه هایی است كه انسان را به خود باز می گرداند، و ضمیرش را آگاه و شعورش را بیدار می سازد.

روانشناسان معتقدند كه روزه برای سلامت روان مفید است و موجب افزایش خود باوری ، اعتماد به نفس و تقویت اراده می شود و توان و مقاومت افراد را در برابر مشكلات و ناملایمات زندگی بیشتر می كند.

به باور روانشناسان و سایر متخصصان بهداشت روانی، روزه به عنوان یكی از مناسك مذهبی در كنار اثرات مثبتی كه بر سلامت جسمانی دارد ،برای سلامت روانی نیز مفید است.

ایشان افزودند:پژوهش هایی که در زمینه ارتباط بهداشت روان و روزه داری در ایران انجام شده، نشان دهنده كاهش میزان اختلالات روانی – اجتماعی ،اضطراب ، افسردگی و خودكشی ، كاهش رفتارهای خشونت آمیز و پرخاشگری و كاهش استرس در این ماه است.

از آثار فردی كه روزه بر انسان می گذارد می توان به تقویت اراده، عامل باز دارنده از گناه، صبر ، همدردی با فقیران ، پرورش روحیه سخاوت ، نشاط و خودباوری اشاره کرد.