معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

به مناسبت روز جهانی ماما روز شنبه 18/2/95 با حضور مدیر درمان ، مسئول امور مامایی معاونت درمان ، مدیر خدمات پرستاری و مسئولین بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) با اهداء گل و شیرینی و تقدیرنامه از ماماها و متخصصین زنان و زایمان این بیمارستان تقدیر و تشكر به عمل آمد.

شعار امسال روز جهانی ماما «زنان و نوزادان ، قلب مامایی» نامگذاری شده است.