معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

در این جلسه كه با حضور جناب آقای دكتر عسكری ریاست محترم دانشگاه و جناب اقای دكتر ضیایی معاون محترم درمان و جناب اقای دكتر شكوهیان ریاست محترم بیمارستان و مدیر محترم درمان – مدیر محترم گروه زنان و زایمان و متخصصین زنان و زایمان – مسئول محترم امور مامایی معاونت درمان– مسئول محترم زایشگاه و مسئول محترم دفتر بهبود كیفیت بیمارستان برگزار گردید،آمار زایمان طبیعی و سزارین و عملكرد پزشكان متخصص زنان و زایمان مورد بررسی قرار گرفت.لازم به ذكراست درصد سزارین بار اول یازده ماه سال 93 در بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) از 35/83 درصد به 27/13 درصد در سال 94 كاهش یافته بود. همچنین جناب آقای دكتر عسكری از متخصصین زنان و زایمان درخصوص ارتقاءكیفیت ویزیت متخصصین در درمانگاه زنان تشكر نمودند.