معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

معاون درمان وزارت بهداشت خبرداد :

جناب آقای دكتر آقاجانی معاون محترم درمان وزارت بهداشت ، طی نامه ای به ریاست محترم دانشگاه ،ضمن ارسال نتایج پایش شش ماهه و نه ماهه اول سال 1394 برنامه ترویج زایمان طبیعی، كاهش 17.47 درصدی سزارین در دانشگاه علوم پزشكی فسا را مطلوب اعلام كرد.

در این نامه توسط جناب آقای دكتر آقاجانی معاون محترم وزارت متبوع از تلاشهای ارزنده ریاست محترم دانشگاه علوم پزشكی فسا و گروه زنان و زایمان و كاركنان ساعی دانشگاه علوم پزشكی تقدیر و تشكر شده و خواستار استمرار تشكیل جلسات كمیته ترویج زایمان طبیعی شده اند.