معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

در راستای ارتقاء كیفیت اورژانس بیمارستانی جلسه ای باحضورمعاون محترم درمان ومتخصصین طب اورژانس ومتخصصین قلب وعروق درتاریخ 13/10/94درمحل معاونت درمان برگزار گردید.همچنین كمیته تخصصی سكته های قلبی (طرح 247)باحضورایشان تشكیل جلسه داد.ودراین خصوص تصمیماتی اتخاذ گردید.