معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

اخبار

مشاهده کلیه اخبار

در راستای ارتقاء كیفیت اورژانس بیمارستانی جلسه ای باحضورمعاون محترم درمان ومتخصصین طب اورژانس ومتخصصین قلب وعروق درتاریخ 13/10/94درمحل معاونت درمان برگزار گردید.همچنین كمیته تخصصی سكته های قلبی (طرح 247)باحضورایشان تشكیل جلسه داد.ودراین خصوص تصمیماتی اتخاذ گردید.